NGABA UYAFANELEKA?

Nceda ubone zonke iindawo esizincedayo kule mephu ingezantsi.

Ukuba isixhobo sakho asimxhasi uGeolocation, ngoko nceda ufake idilesi/isixeko/ikhowudi yeposi yakho kwindawo elungiselelweyo ukuze sibone ukuba ungena kwindawo esiyincedayo na.

Nceda ufakae ikhowudi yakho yeposi/qhosha kwaye ucofe ukukhangela.

Services Areas

Asikwazanga ukufumana indawo yakho.

Nceda ufakae ikhowudi yakho yeposi/qhosha kwaye ucofe ukukhangela.

Iiyure zoShishino

Stellenbosch

uMvulo,uLwesibini,uLwesine: 8:00 to 16:00
uLwesithathu,uMgqibelo,iCawe: Kuvaliwe
uLwesihlanu: 8:00 to 15:00
Iklinikhi ivaliwe kwiholide zikawonke-wonke

Worcester

Nceda uqhakamshelane neKlinikhi yomthetho malunga nokuba siza kuba nini kule dilesi.

Ceres

Nceda uqhakamshelane neKlinikhi yomthetho malunga nokuba siza kuba nini kule dilesi.

Iindlela zovavanyo

Nceda ugcwalise ifomu elingezantsi ukuchonga ukuba ngaba unelungelo lokufumana uncedo lomthetho.

Imali Yenyanga

 
Wena
uMlingani
Iyonke
Intlawulo eqingqiweyo ephuma qho, ohlawula ngokoqobo nyanga zonke / ngeveki kodwa esoloko ichazwa njengesimbuku sonyaka, esihlawulwa ngumqeshi kumqeshwa. Imali eza kufakwa imele ilingane nomvuzo wenyanga.
Isixa semali ehlawulwa umntu rhoqo ukuze ahlawulelwe iimfuno okanye iindleko.
Isibonelelo okanye umnikelo wemali. U-SASSA akaqukwanga.
Isixa semali esongezwa kumvuzo womntu njengendlela yokumvuza ngomsebenzi omhle, isahlulo esithe chatha okanye umnikelo ohlawulwa konesabelo kwinkampani.
Imali ehlawulwa rhoqo ngomkhamo othile njengenxalenye yotyalo-mali.
Isixa esifunyanwa njengerente.
Ukulungiselelwa kwenkxaso yemali yeendleko zomntu zokuphila, okanye inkxaso elungiselelwe loo njongo. Isebenza kuphela kumceli. Isondlo sabantwana asisayi kuqukwa.
Olunye uhlobo lwengeniso engokwemali okanye enokutsalwa okanye isiwe kwixabiso lemali.
Inkqubo yokutsala okanye ukubamba irhafu kwimbuyekezo njengoko umqeshwa eyifumana ngokuqhelekileyo ibizwa ngokuba yi-PAYE.

Iimpahla

 
Wena
uMlingani
Iyonke
Do you own a house Value of house if you subtract outstanding mortgage
Assets, such as cars or investments
2024 © UX Design & Development by NetMechanic
 
 

Please take notice that a class action will be instituted in the Western Cape Division of the High Court of South Africa against the companies and individuals listed below:

 1. Lifestyle Direct Group International (Pty) Ltd
 2. Capital Lifestyle Solutions (Pty) Ltd t/a Lifestyle Legal
 3. Loan Tracker SA (Pty) Ltd
 4. Loan Spotter SA (Pty) Ltd
 5. Loan Match SA (Pty) Ltd
 6. Loan Choice SA (Pty) Ltd
 7. Loan Quest SA (Pty) Ltd
 8. Loan Connector SA (Pty) Ltd
 9. Loan Hub SA (Pty) Ltd
 10. Loan Zone SA (Pty) Ltd
 11. Loan Locator SA (Pty) Ltd
 12. Loan Scout SA (Pty) Ltd
 13. Loan Tracer SA (Pty) Ltd
 14. Loan Detector SA (Pty) Ltd
 15. Lifestyle Legal (Pty) Ltd
 16. Lifestyle Attorneys (Pty) Ltd
 17. All Wheel Auto (Pty) Ltd
 18. Damian Malander
 19. Nandie Paich

Please take notice further that the class action will be brought on behalf of the following class:

“All persons who have had any monies debited from their bank accounts and/or who have been harassed and threatened in connection with any demand for or collection of payment by any of the respondents at any time from 20 May 2015 to date on the basis of them having concluded purported agreements with any of the respondents through any of the websites listed below:

Should you wish not to be a member of the class you may opt out of the class by notifying the class action attorneys of record, the Stellenbosch University Law Clinic, of your choice to so opt out by no later than Monday 30 October 2023.

The Stellenbosch University Law Clinic can be contacted at:

18 – 24 Crozier Street
Stellenbosch
Telephone: (021) 808 3600
Email: rhkadmin@sun.ac.za

Electronic copies of the Court’s order certifying the class action and the particulars of claim therein shall be available on the Stellenbosch University Law Clinic’s webpage – https://www.sulawclinic.co.za

You may contact the Stellenbosch University Law Clinic through the details provided above should you wish to obtain more information about the class action.