Die Regskliniek Missie en Visie

1    WAT ONS IN GLO EN NA STREWE

1.1 Visie

 • ’n Gemeenskap wat met regskennis bemagtig is en die vermoë opgebou het om hulle regte uit te oefen, óf as individue óf as ’n gemeenskap
 • Finalejaar-regstudente wat professioneel opgelei is en op die voorpunt van indiensneembaarheid staan
 • ’n Breër Suid-Afrikaanse gemeenskap wat ’n bewussyn ontwikkel het van hulle verantwoordelikhede wat sosiale regverdigheid betref

1.2 Missie

In ons strewe om ons visie te verwerklik, verskaf die Regskliniek deur middel van (onder meer) samewerkingsinisiatiewe professionele regshulp en verteenwoordiging in siviele sake aan lede van die gemeenskap in Stellenbosch en omstreke wat aan die vereistes vir regshulp voldoen. Ons bied ook regsopvoeding – kliniese regsopleiding ingesluit – aan kandidaatprokureurs, finalejaar-regstudente en lede van die gemeenskap, ook diegene wat arm en gemarginaliseerd is.

1.3 Waardes

Die Regskliniek verwag van elke werknemer om die instelling se kernwaardes te onderhou in hulle omgang met kliënte, kollegas en ander belanghebbendes:

 • Toewyding en geesdrif
 • Deursigtigheid
 • Eerlikheid en integriteit
 • Respek

 

2024 © UX Design & Development by NetMechanic
 
 

Please take notice that a class action will be instituted in the Western Cape Division of the High Court of South Africa against the companies and individuals listed below:

 1. Lifestyle Direct Group International (Pty) Ltd
 2. Capital Lifestyle Solutions (Pty) Ltd t/a Lifestyle Legal
 3. Loan Tracker SA (Pty) Ltd
 4. Loan Spotter SA (Pty) Ltd
 5. Loan Match SA (Pty) Ltd
 6. Loan Choice SA (Pty) Ltd
 7. Loan Quest SA (Pty) Ltd
 8. Loan Connector SA (Pty) Ltd
 9. Loan Hub SA (Pty) Ltd
 10. Loan Zone SA (Pty) Ltd
 11. Loan Locator SA (Pty) Ltd
 12. Loan Scout SA (Pty) Ltd
 13. Loan Tracer SA (Pty) Ltd
 14. Loan Detector SA (Pty) Ltd
 15. Lifestyle Legal (Pty) Ltd
 16. Lifestyle Attorneys (Pty) Ltd
 17. All Wheel Auto (Pty) Ltd
 18. Damian Malander
 19. Nandie Paich

Please take notice further that the class action will be brought on behalf of the following class:

“All persons who have had any monies debited from their bank accounts and/or who have been harassed and threatened in connection with any demand for or collection of payment by any of the respondents at any time from 20 May 2015 to date on the basis of them having concluded purported agreements with any of the respondents through any of the websites listed below:

Should you wish not to be a member of the class you may opt out of the class by notifying the class action attorneys of record, the Stellenbosch University Law Clinic, of your choice to so opt out by no later than Monday 30 October 2023.

The Stellenbosch University Law Clinic can be contacted at:

18 – 24 Crozier Street
Stellenbosch
Telephone: (021) 808 3600
Email: rhkadmin@sun.ac.za

Electronic copies of the Court’s order certifying the class action and the particulars of claim therein shall be available on the Stellenbosch University Law Clinic’s webpage – https://www.sulawclinic.co.za

You may contact the Stellenbosch University Law Clinic through the details provided above should you wish to obtain more information about the class action.