Die Regskliniek Missie en Visie

1    WAT ONS IN GLO EN NA STREWE

1.1 Visie

  • ’n Gemeenskap wat met regskennis bemagtig is en die vermoë opgebou het om hulle regte uit te oefen, óf as individue óf as ’n gemeenskap
  • Finalejaar-regstudente wat professioneel opgelei is en op die voorpunt van indiensneembaarheid staan
  • ’n Breër Suid-Afrikaanse gemeenskap wat ’n bewussyn ontwikkel het van hulle verantwoordelikhede wat sosiale regverdigheid betref

1.2 Missie

In ons strewe om ons visie te verwerklik, verskaf die Regskliniek deur middel van (onder meer) samewerkingsinisiatiewe professionele regshulp en verteenwoordiging in siviele sake aan lede van die gemeenskap in Stellenbosch en omstreke wat aan die vereistes vir regshulp voldoen. Ons bied ook regsopvoeding – kliniese regsopleiding ingesluit – aan kandidaatprokureurs, finalejaar-regstudente en lede van die gemeenskap, ook diegene wat arm en gemarginaliseerd is.

1.3 Waardes

Die Regskliniek verwag van elke werknemer om die instelling se kernwaardes te onderhou in hulle omgang met kliënte, kollegas en ander belanghebbendes:

  • Toewyding en geesdrif
  • Deursigtigheid
  • Eerlikheid en integriteit
  • Respek

 

2022 © UX Design & Development by NetMechanic