Meer Oor Ons

Die Regskliniek het die volgende sleuteloogmerke:

 1. Verskaf aan persone wat aan die vereistes vir regshulp voldoen, inligting en bemagtig hulle deur middel van billike en gelyke toegang tot kostedoeltreffende regsdienste en -steun van goeie gehalte.
 2. Lig die betrokke persone in en bemagtig hulle deur regskennis oor te dra en regsopleiding te verskaf wat tersaaklik en van goeie gehalte is.
 3. Bemagtig kandidaatprokureurs en ander kandidaatprokureurs en ander Regskliniekpersoneel om professioneel en persoonlik te groei deur middel van mentorskap, opleiding, toesighouding en blootstelling aan die regspraktyk.
 4. Verskaf aan regstudente onderrig wat kliniese regsopleiding insluit deur hulle (in samewerking met die Universiteit Stellenbosch Regsfakulteit) te onderrig en aan die regspraktyk bloot te stel.
 5. Bevorder sterk strukture vir beheer en bestuur.
 6. Onderhou die Regskliniek se voortbestaan en vermoë om gepaste, kostedoeltreffende dienste te lewer.

Deur hierdie oogmerke te verwesenlik, dra die Regskliniek by tot die Universiteit Stellenbosch (US) se oorkoepelende strategiese imperatiewe deur te verseker eerstens dat die instelling daartoe verbonde bly om toegang te verbreed deur gevoelig te wees vir die behoeftes van die persone wat hierby baat, veral diegene in kwesbare gemeenskappe; deur die diversiteit van die Regskliniek se personeelprofiel deur middel van proaktiewe werwing te verbreed en te versnel; en deur Regskliniekpersoneel uit die aangewese groepe te ontwikkel en te behou; en tweedens dat werk van uitsonderlike gehalte gelewer word in elke faset van die bedryf van die Kliniek, en wel deur gepaste toerekeningsvatbaarheidsmeganismes en verslagdoeningstrukture binne die instelling te vestig; en laastens dat die Regskliniek die grootste maatskaplike impak moontlik binne die Kliniek se invloedsfeer nastreef deur bedryfs- en strategiese prosesse verantwoordelik en weldeurdag te bestuur, vordering gereeld in oënskou te neem en gevoelig te wees vir die veranderende konteks waarbinne dit funksioneer.

 

2024 © UX Design & Development by NetMechanic
 
 

Please take notice that a class action will be instituted in the Western Cape Division of the High Court of South Africa against the companies and individuals listed below:

 1. Lifestyle Direct Group International (Pty) Ltd
 2. Capital Lifestyle Solutions (Pty) Ltd t/a Lifestyle Legal
 3. Loan Tracker SA (Pty) Ltd
 4. Loan Spotter SA (Pty) Ltd
 5. Loan Match SA (Pty) Ltd
 6. Loan Choice SA (Pty) Ltd
 7. Loan Quest SA (Pty) Ltd
 8. Loan Connector SA (Pty) Ltd
 9. Loan Hub SA (Pty) Ltd
 10. Loan Zone SA (Pty) Ltd
 11. Loan Locator SA (Pty) Ltd
 12. Loan Scout SA (Pty) Ltd
 13. Loan Tracer SA (Pty) Ltd
 14. Loan Detector SA (Pty) Ltd
 15. Lifestyle Legal (Pty) Ltd
 16. Lifestyle Attorneys (Pty) Ltd
 17. All Wheel Auto (Pty) Ltd
 18. Damian Malander
 19. Nandie Paich

Please take notice further that the class action will be brought on behalf of the following class:

“All persons who have had any monies debited from their bank accounts and/or who have been harassed and threatened in connection with any demand for or collection of payment by any of the respondents at any time from 20 May 2015 to date on the basis of them having concluded purported agreements with any of the respondents through any of the websites listed below:

Should you wish not to be a member of the class you may opt out of the class by notifying the class action attorneys of record, the Stellenbosch University Law Clinic, of your choice to so opt out by no later than Monday 30 October 2023.

The Stellenbosch University Law Clinic can be contacted at:

18 – 24 Crozier Street
Stellenbosch
Telephone: (021) 808 3600
Email: rhkadmin@sun.ac.za

Electronic copies of the Court’s order certifying the class action and the particulars of claim therein shall be available on the Stellenbosch University Law Clinic’s webpage – https://www.sulawclinic.co.za

You may contact the Stellenbosch University Law Clinic through the details provided above should you wish to obtain more information about the class action.