Winner: South African Social Justice Law Firm of the Year, 2019 10th Annual Global Law Experts Awards South African Specialist Law Firm of the Year, 2019 10th Annual Global Law Experts Awards CCASA Achievement Award, 2018 African Legal Awards

Singobani

Inkqubo yomthetho yaseMzantsi Afrika inokusebenza kuphela xa ifikeleleka kwaye ifanelekile emehlweni omhlali oqhelekileyo. IKlinikhi yoNcedo lwezomthetho inokumisela ukufikelela kokufikelela kubulungisa kubantu abahluphekayo kakhulu.

Umbono

  1. Abahlali abaxhotyisiweyo ngokomthetho nabomeleleyo belungele ukumela amalungelo abo, njengabantu ngabanye okanye njengabahlali;
  2. Abo baphumelele izifundo zomthetho abaqeqeshwe ngokusemagqabini abakwezona ndawo ziphezulu ngokuphathelele ukuqesheka kwabo; kwakunye
  3. Nabona bahlali baninzi boMzantsi Afrika abaziphapheleyo iimbopheleleko zabo zobulungisa ekuhlaleni.

Umsebenzi

Ukwenza umbono wethu ube yinto yokwenene iKliniki yezoMthetho ngamaphulo entsebenziswano okanye ezinye iindlela, inikela icebiso elisemagqabini nokumelwa kwezomthetho kumatyala aqhelekileyo kubahlali abakufanelekelayo ukuncedwa ngokwezomthetho e-Stellenbosch nakwimimandla ekufutshane yaye silungiselela nemfundo yezomthetho kuquka imfundo yomthetho wezonyango, kumagqwetha asaqalayo, abafundi bezomthetho abakunyaka wokugqibela nakubahlali kuquka abo bangamahlwempu nabavalelwe amathuba.


Amaxabiso

IKliniki yezoMthetho ilindele ukuba bonke abaqeshwa balondoloze imilinganiselo esisiseko yentlangano ekuphatheni abathengi, abasebenzi, nabanye ababandakanyekileyo:

  • Ukuzimisela nokuthanda
  • Ukuba phandle
  • Ukuthembeka nengqibelelo
  • Intlonelo

 

Siphi

Stellenbosch

Crozierstraat 18-24 , Stellenbosch , 7600  

IFowuni: +27 (0)21 887 6270
Ifeksi: +27 (0)21 808 3093
I-imeyili: rhkadmin@sun.ac.za

Iklinikhi ivaliwe kwiholide zikawonkewonke

Okwangoku
Kuvaliwe
View business hours for Stellenbosch >

Worcester

1 Durban St , Worcester , 6849  

IFowuni: (023) 347 2656/7

Nceda uqhagamshelane neKlinikhi yeMthetho malunga nokuba siza kuba nini kule dilesi.

Ceres

Rietvallei Library , Lylle Street , Ceres , 6835  

Nceda uqhagamshelane neKlinikhi yeMthetho malunga nokuba siza kuba nini kule dilesi.

SIQHAGAMSHELE
It is comforting and reassuring to know that in this area we have a Law clinic which appreciates the absolute importance of obtaining a qualified and experienced legal representation for parties who are saddled with legal issues.

I can attest to the fact that your clinic highly recognizes the importance of legal representation as a means of enforcing rights and interests.

I wish to express my thanks and sincere appreciation…for your willingness to be a champion of justice. Without your forthcoming response and your consideration to the matters which we had, we would be still sitting with protracted litigation and litigants saddled with high fees.

Thank you for such wonderful and immeasurable support. I do acknowledge your contribution to the justice system and it means a lot. I can’t thank you enough for what you have done for the court.
KaMantyi weNgingqiMs. Cnnziweni
March 2018
 

 

Iindaba

WESTERN CAPE HIGH COURT CERTIFIES SU LAW CLINIC CLASS ACTION
On 21 July 2021, the Western Cape High Court certified the SU Law Clinic’s class action application in which the Clinic and 8 of their clients seek permission to institute a class action on behalf of thousands of defrauded consumers.
Read More >>
SUPREME COURT OF APPEAL CONFIRMS SECURITY OF TENURE OF ELDERLY FEMALE AND HER MENTALLY DISABLED SON
On 14 July 2021, the Supreme Court of Appeal, following a twelve-year legal battle, delivered judgment in favour of the Stellenbosch University Law Clinic’s 84-year-old client, Ms Clara Phillips, and her mentally disabled son. 
Read More >>
UPDATE: SU LAW CLINIC / LIFESTYLE LEGAL
Update: SU Law Clinic / Lifestyle Legal
We are pleased to confirm that the matter has now been allocated to a judge, who has requested additional time to peruse the voluminous court bundle.
Read More >>
2021 © UX Design & Development by NetMechanic