Wie ons is

Die Regskliniek, geleë op 18-24 Crozierstraat in Stellenbosch, onderskryf die volgende visie, missie en waardes:

Visie

  1. 'n Gemeenskap wat met regskennis bemagtig is en die vermoë opgebou het om hulle regte uit te oefen, óf as individue óf as ’n gemeenskap
  2. Finalejaar-regstudente wat professioneel opgelei is en op die voorpunt van indiensneembaarheid staan
  3. 'n Breër Suid-Afrikaanse gemeenskap wat ’n bewussyn ontwikkel het van hulle verantwoordelikhede wat sosiale regverdigheid betref
 

Missie

In ons strewe om ons visie te verwerklik, verskaf die Regskliniek deur middel van (onder meer) samewerkingsinisiatiewe professionele regshulp en verteenwoordiging in siviele sake aan lede van die gemeenskap in Stellenbosch en omstreke wat aan die vereistes vir regshulp voldoen. Ons bied ook regsopvoeding – kliniese regsopleiding ingesluit – aan kandidaatprokureurs, finalejaar-regstudente en lede van die gemeenskap, ook diegene wat arm en gemarginaliseerd is.

Waardes

Die Regskliniek verwag van elke werknemer om die instelling se kernwaardes te onderhou in hulle omgang met kliënte, kollegas en ander belanghebbendes:
  • Toewyding en geesdrif
  • Deursigtigheid
  • Eerlikheid en integriteit
  • Respek
 

Waar Ons Is

Stellenbosch

Crozierstraat 18-24 , Stellenbosch , 7600  

Tel: +27 (0)21 887 6270
Fax: +27 (0)21 808 3093
Epos: rhkadmin@sun.ac.za

Die Regskliniek is toe op publieke vakansiedae

Ons is tans
gesluit
Sake-ure vir Stellenbosch: hier. >

Worcester

1 Durban St, , Worcester , 6849  

Kontak asseblief die Regskliniek in verband met wanneer ons by hierdie adres teenwoordig sal wees.

Ceres

Rietvallei Biblioteek , Lyllestraat , Ceres , 6835  

Kontak asseblief die Regskliniek in verband met wanneer ons by hierdie adres teenwoordig sal wees.

KONTAK ONS
It is comforting and reassuring to know that in this area we have a Law clinic which appreciates the absolute importance of obtaining a qualified and experienced legal representation for parties who are saddled with legal issues.

I can attest to the fact that your clinic highly recognizes the importance of legal representation as a means of enforcing rights and interests.

I wish to express my thanks and sincere appreciation…for your willingness to be a champion of justice. Without your forthcoming response and your consideration to the matters which we had, we would be still sitting with protracted litigation and litigants saddled with high fees.

Thank you for such wonderful and immeasurable support. I do acknowledge your contribution to the justice system and it means a lot. I can’t thank you enough for what you have done for the court.
StreekslanddrosMs. Cnnziweni
March 2018
 

 

Nuus

STELLENBOSCH UNIVERSITY LAW CLINIC WINS INTERNATIONAL AWARD

The Stellenbosch University Law Clinic has been recognised as the 2019 SOUTH AFRICAN SOCIAL JUSTICE LAW FIRM OF THE YEAR, at the 10th annual Global Law Experts Awards.

 

Read More >>
Stellenbosch Law Clinic partnering with Coventry Law School in delivering cutting edge clinical legal education
Our collaboration partner from Coventry, prof Alan East, recently visited the University of Bedfordshire to showcase our pioneering work in legal education, using their double robots. 
Read More >>
Prestiguous International Scholarship Awarded

Dr Theo Broodryk has, upon invitation, been awarded the prestigious Beaufort (Colenso) Scholarship by St John’s College, Cambridge University in the United Kingdom.

 

Read More >>
2019 © UX Design & Development by NetMechanic