Wat doen die Regskliniek?

Die Suid-Afrikaanse regstelsel kan doeltreffend werk slegs as gewone landsburgers dit as toeganklik en geloofwaardig beleef. Die Regskliniek is in ’n ideale posisie om geregtigheid binne bereik te plaas ook vir mense wat arm en gemarginaliseerd is.

Die Regskliniek is by Crozierstraat 18–24 in Stellenbosch. Dit word bedryf as ’n volwaardige prokureurskantoor wat regsdienste lewer aan mense wat arm en gemarginaliseerd is, en wat terselfdertyd finalejaar-regstudente en kandidaatprokureurs oplei in die praktiese toepassing van die reg. Die prokureurs en kandidaatprokureurs behoort aan verskeie regsforums in die Boland. Die Kliniek kweek ook ’n kultuur van burgerlike verantwoordelikheid deur middel van werksessies oor uitsettings, skuldverligting en gesinsgeweld.

Die Stellenbosse kliniek verskaf ook rugsteunregsdienste aan die regshulpkantore in Somerset West, Stellenbosch, Ceres en Worcester. Die Regskliniek se personeel ondersteun arm en gemarginaliseerde persone in ’n breë verskeidenheid burgerlike kwessies, waarvan uitsettings, egskeidings, gesinsgeweld en skuldverligting enkele voorbeelde is. Die Regskliniek fokus in die besonder op uitsettings van plase af, wat tans een van die heel belangrikste regskwessies in die Bolandstreek is. Uitsettings en die haweloosheid wat dit meebring, kan plaaswerkers en hulle kinders se basiese menseregte werklik bedreig – hulle raak uitgeworpenes met min hoop om weer blyplek te vind en hulle gesinslewe te behou.

 

2022 © UX Design & Development by NetMechanic